Välkommen till familjen Lindholm                                             bodavinden.se © 2012                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All text o fotografier på www.bodavinden.se skyddat av copyrightlagen •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avkommor KORAD Heratorpets Quandi

 

TÄVLINGAR

2009 04 19 Ekl sph 528,25 certp

2009 04 04 Ekl sph brutit

2009 03 29 Ekl sph brutit

2008 09 14 Hkl sph 487,5 uppfl

2007 11 24 Lkl sph 507,2 uppfl

2007 09 30 Lkl sph ej gk

2007 08 04 Lkl sph ej gk

2006 09 10 Akl sph 265,7 uppfl

 

STAMTAVLA

 

S21305/79
KORAD S BCH
S56977/84 Dittegårdens Gaid
KORAD S BCH S31088/81
Wulcanos Garone Azora
S44666/93 S13697/78
TJH FINUCH KORAD SUCH
Bödavindens Arras S10253/89 Aristos Muck
S23984/2004 S BCH S12464/85
KORAD Lindholmens Unna S BCH
Heratorpets Quandi Lindholmens Nirra
S47309/91
S62770/92 Jack V Stieglerhof
S57094/2000 TJH S24448/89
KORAD Whio's Greve Goliat Whio's Chic-Cherie
Heratorpets Koko Bello S20778/92
S37234/97 IPOI
TJH Talweg's Exxo
Heratorpets Faye S29758/93
KORAD
Heratorpets Astie

 

KORNING 227

koff Quandi
Tillgänglighet 15 3 Tillgänglig, öppen
Jakt Kamp 8 3 Stor
Social kamp 6 1 Liten
Temperament 10 3 Livlig
Skärpa 5 1 Liten utan kvarstående aggresivitet
Försvarslust 5 3 Måttlig
Nerver 35 2 Relativt nervfast
Hårdhet 8 3 Måttligt hård
Dådkraft 8 1 Måttlig
Skott Fast

 

Quandis syskon

Namn HD AD MH KORAD L-test Bruksmeriter Övr. koment.
Heratorpets Quandi A ua ok 227 uppfl. Ekl sph Ökl 2
Heratorpets Qita B ua ok
Heratorpets Quinci A ua ok Polishund
Heratorpets Qvitra B ua ok LP1
Heratorpets Qvirra A ua ok
Heratorpets Quaxe A ua ok 162 uppfl. Lkl sph Ökl 2

 

 

MH-Test Quandis syskon

,
Moment Beskrivning Quandi Qita Qvitra Qvirra Quaxe Kull snitt Rasens snitt Mål att sträva efter enligt SBS
1a Kontakt 4 4 4 4 4 4 3,8 4
1b Kontakt Samarbete 4 4 3 4 4 3,8 3,4 4
1c Kontakt hantering 4 2 3 4 4 3,4 3,4 4
2a Leklust 5 3 4 4 5 4,2 3,9 4
2b Leklust gripande 4 4 3 4 3 3,6 3,6 5
2c Leklust dragkamp 4 5 5 3 4 4,2 3,7 5
3a Jakt förföljande 3 1 4 2 4 2,8 2,9 4
3a Jakt förföljande 3 1 4 2 4 2,8 2,9 4
3b Jakt gripande 5 1 2 1 3 2,6 2,7 4
3b Jakt gripande 5 1 2 1 2 2,2 2,7 4
4 Aktivitet 2 2 2 5 4 3 3,2 2 3
5a Avståndslek intresse 3 2 3 3 3 2,8 3 3 4 5
5b Avstlek hot 2 1 1 1 1 1,2 1,4 1
5c Avstlek nyfikenhet 3 1 4 3 3 2,8 3,4 5
5d Avstlek leklust 5 1 5 4 5 4 3,3 5
5e Avstlek samarbete 2 1 2 3 4 2,4 2,6 4 5
6a Överaskning rädsla 1 2 2 1 2 1,6 2,9 1 2 3
6b Över. Hot aggression 2 1 3 1 1 1,6 2 1
6c Över nyfikenhet 5 2 3 5 5 4 3,2 5
6d Över Kvarstå. rädsla 1 1 2 1 1 1,2 1,8 1
6e Kvarstående intresse 1 1 3 1 3 1,8 1,9 1 2 3
7a Ljud rädsla 1 1 1 3 1 1,4 2,5 1 2 3

7b

 

 

Ljud nyfikenhet 5 4 5 4 2 4 4 5
7c Ljud kvarstå. rädsla 1 1 3 1 1 1,4 1,4 1
7d Ljud kvarstående intresse 1 1 1 1 1 1 1,7 1 2 3
8a Spöken Hot aggres. 2 2 1 3 3 2,2 2,3 3 4
8b Spöken kontroll 3 3 3 4 4 3,4 3,8 5
8c Spöken rädsla 2 1 1 1 1 1,2 2,5 1 2
8d Spöken nyfikenhet 5 5 3 5 3 4,2 3,2 5
8e Spöken kontakt 3 4 4 4 4 3 3,5 4
9a Leklust 2 4 4 4 5 5 4,4 3,7 4
9b Leklust grip 3 4 3 3 3 3,2 3 5
10 Skottoberördehet 1 1 1 2 1 1,2 1,2 1