Välkommen till familjen Lindholm                                             bodavinden.se © 2012                    

 

Tillbaka

D-Kullen

Efter:KORAD TJH Bödavindens Alinka S44663/93

SCHH III Karats Largo S10923/97

 

 

 

 

                                     

 

D-kullen födda 6/6 1997
Reg.nr Namn HD AD MH KORAD L-test Bruksmeriter Övriga kommentarer
S40905/97 Daccus 2 1

gk Bok

Avled Juli 2005

S40906/97 Dicko 1 1 ok HKL sph

Lyd

Avled 30/5 2008

S40907/97 Dinka Avled Maj 2008
S40908/97 Dayla ua ua

Avliden 2011

S40909/97 Donna Avliden
S40910/97 Dixi
S40911/97 Datcha 2 1 EKL sph

gk Bok

Avliden 23/8 2005

S40912/97 Decca 1 ua ok

Lyd 1

Avliden 8/11 2008

S40913/97 Dezzi Avliden

S40914/97

Deija

 

 

                                     

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• All text o fotografier på www.bodavinden.se skyddat av copyrightlagen •

 

 

 

                        
 

            DACCUS

 

 

              DICKO           

 

 

 

           DATCHA

 

 

          DECCA

 

 

 

          DAYLA